VABILO NOVIM DOBAVITELJEM GROZDJA

Čeprav malo negotovo, se zanesljivo približuje trgatev. Ali bomo grozdje letos stiskali in prodali vino ali bomo raje prodali grozdje? V vsakem primeru ostane še vprašanje: kam s pridelkom?

Za sprejemanje odločitve so pomembni odkupna cena grozdja, in kar je morda najpomembnejše, zanesljivo plačilo. Vsekakor pa si vsi želimo, da bi trgatev in odkup pridelka potekala brez zapletov in v korektnem in poštenem vzdušju. Klet Zajc zaradi rasti prodaje vin vabi k sodelovanju nove dobavitelje grozdja.

Zagotavljamo zelo stimulativne odkupne cene in plačilo kmalu po zaključku trgatve. Svojim dobaviteljem pa ponujamo tudi možnosti odvoza večje količine grozdja iz vinograda in sklenitev dolgoročnega dogovora.

Za več informacij smo Vam na voljo na 051 647 179 ali info@zajc.si.

Related posts:

  1. Cviček Zajc v pokušino Cvičkovim princesam
  2. Študenstki vikend inteligence in CVIČKA
  3. Klet Zajc sledi razvoju
  4. Cviček Zajc na 32. sejmu IFT v Beogradu
  5. Vina Zajc so se izkazala na ocenjevanju vin za 40. Teden Cvička