Koreni današnjeg podruma izviru iz vinarske tradicije seoskih porodica Zajc iz Velikog Obreža i Curhalek iz Mosteca kod Dobove te tako sežu u drugu polovinu 19. veka. Venčanjem Ivane Curhalek i Božidara Zajca je delatnost polako preuzela porodica Zajc, a od 1990. godine dalje porodično preduzeće Sporti d.o.o., koje je odmah investiralo u obnovu i širenje vinograda, gospodarske zgrade, kupovinu savremene opreme i širenje mreže dobavljača.Preduzeće je najveći skok doživelo 2007. godine, kad je uz pomoć evropskih i slovenačkih sredstava izgradilo i opremilo savremeni vinski centar na adresi Arto 13 na Impoljci kod Sevnice, sa kapacitetom do 1.000.000 litara vina godišnje. Preduzeće od nastanka kontinuirano raste. U njemu radi deset ljudi koji stvaraju sliku o podrumu uz pomoć integracije dolenjskih vinara i čvrste odluke da će uspešno snabdevati dobrim vinima zatevne klijente kako u Sloveniji tako i na inostranom tržištu.Danas Podrum Zajc važi za kvalitetnog i prepoznatljivog proizvođača dolenjskih vina pod trgovačkom markom Zajc, pre svega cvička i modre frankinje, koji postižu najviše standarde kvaliteta.

Koreni današnjeg podruma izviru iz vinarske tradicije seoskih porodica Zajc iz Velikog Obreža i Curhalek iz Mosteca kod Dobove te tako sežu u drugu polovinu 19. veka. Venčanjem Ivane Curhalek i Božidara Zajca je delatnost polako preuzela porodica Zajc, a od 1990. godine dalje porodično preduzeće Sporti d.o.o., koje je odmah investiralo u obnovu i širenje vinograda, gospodarske zgrade, kupovinu savremene opreme i širenje mreže dobavljača.Preduzeće je najveći skok doživelo 2007. godine, kad je uz pomoć evropskih i slovenačkih sredstava izgradilo i opremilo savremeni vinski centar na adresi Arto 13 na Impoljci kod Sevnice, sa kapacitetom do 1.000.000 litara vina godišnje. Preduzeće od nastanka kontinuirano raste. U njemu radi deset ljudi koji stvaraju sliku o podrumu uz pomoć integracije dolenjskih vinara i čvrste odluke da će uspešno snabdevati dobrim vinima zatevne klijente kako u Sloveniji tako i na inostranom tržištu.
Danas Podrum Zajc važi za kvalitetnog i prepoznatljivog proizvođača dolenjskih vina pod trgovačkom markom Zajc, pre svega cvička i modre frankinje, koji postižu najviše standarde kvaliteta.