Korenine kleti Zajc izhajajo iz vinarske tradicije kmečkih družin Zajc z Velikega Obreža in Curhalek z Mosteca iz občine Brežice ter segajo najmanj v leto 1858, ko je dokumentiran vpis v zemljiški knjigi za naš najstarejši vinograd na Cirniku. Sicer je znano, da je družina imela v lasti do konca 19. stoletja še starejšo posest v Gadnem, a nimamo še dokazila.

S poroko Ivane Curhalek in Božidarja Zajca st. je dejavnost obeh družin postopoma prevzela družina Zajc, ki je investirala v obnovo in širitev vinogradov, gospodarskih poslopij, nakup sodobne opreme ter širitev mreže dobaviteljev. Največji preskok je družina doživela leta 2007, ko je uredila sodobno klet na Impoljci pri Sevnici, s kapaciteto skoraj milijon litrov vina na leto.

Klet danes vodita sinova Božidar ml. in Marko z odličnimi sodelavci, starša Ivana in Božidar st. še vedno pomembno prispevata h ključnim projektom in usmeritvam, na vidiku pa je že nova generacija…

Družina Zajc v vinogradu