Klet Zajc sledi razvoju

V kleti Zajc je glavni enolog kleti s tem tednom uvedel uporabo enega izmed manj uporabljenih metod zaščite vina – žlahtnega plina argon.

S svojimi karakteristikami je plin inerten in ne reagira z vinom ter je težji od zraka, kar ga postavlja ob bok dosedanji uporabi plovcev in drugih inertnih plinov. Pozitiven doprinos sledenju razvoja tehnologij v vinarstvu pomeni tudi večjo higieno ter boljšo kontrolo kakovosti Vin Zajc.

Related posts:

  1. 1. ledena trgatev pri -21°C uspela
  2. Študenstki vikend inteligence in CVIČKA
  3. Zajci obrali zadnje grozdje na Dolenjskem
  4. Cviček Zajc se predstavi
  5. Mala steklenička – velik užitek